Cron, crontab example reference and how to run things periodically in GNU/Linux and Unix

Cron is a job scheduler found in most Unix-like operating systems. “Chronos”, which is the Greek word for “time”, is where the name cron comes from. Cron makes it possible to schedule jobs, which can be commands, a series of commands, or scripts, that you want to run periodically. Common uses are backups, notifications, periodic checks on availability of services, networks, machines, or other things, and administration and maintenance tasks like rotating of logs, to mention a few. It is very general-purpose though, (like Unix tools is and should be) and can be used for whatever you can think of that needs to run periodically.
Image showing the Big Ben clock.

Jobs that should be run by cron are specified in crontab (cron table) files. A crontab is a configuration file that specifies commands (shell commands, including programs, scripts, or pipelines thereof) to be run, and when they should be executed.

Each line in a crontab file represents a “job”, and is composed of a CRON expression (specifying the time) followed by the command or commands to be executed. There are two different crontab files, the ones installed by system software, and editable only by root (but in most cases best left alone), and crontab files written by and belonging to users (including root). The authorization control to cron, who will be allowed to have a crontab or not, are done with the files /etc/cron.allow and /etc/cron.deny.

The manpages of cron and the crontab format are nice. “crontab” is both the name of the program installing, listing and editing user’s crontabs, and the file format manpage, so do read them:

man cron
man 1 crontab
man 5 crontab

The page in section 5, about the format is most interesting. However I prefer to keep a short reference in my user’s crontab file itself for quick reference, feel free to grab it:

# mycrontab.txt
# beardy
# My example crontab, kept in ~/

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Send the mail to another address than the local user
##MAILTO=foo@foo.bar

##############################################################################
#
# The following example should run "true" every day of every month, at half
# past eight, every day of the week.
#
# Example:
#
# 30 8 * * *  true
# | | | | |  |
# | | | | |  +--- command, or script, to run
# | | | | +-------- day of week, 0-7 or mon, Tue, FRI
# | | | +---------- month, 1-12, or names, jan, Mar, AUG (case doesn't matter)
# | | +------------ date, 1-31
# | +--------------- hour, 0-23
# +------------------ minute, 0-59
#
# see "man 5 crontab"
#
#   Instead of the first five fields, one of eight special strings may
#   appear:
#
#      string     meaning
#      ------     -------
#      @reboot     Run once, at startup.
#      @yearly     Run once a year, "0 0 1 1 *".
#      @annually    (same as @yearly)
#      @monthly    Run once a month, "0 0 1 * *".
#      @weekly     Run once a week, "0 0 * * 0".
#      @daily     Run once a day, "0 0 * * *".
#      @midnight    (same as @daily)
#      @hourly     Run once an hour, "0 * * * *".
#
##############################################################################

# Run beep every Christmas Eve, at 14:40 (20 min before Kalle Anka)
#40 14 24 12 * beep -f 1000 -r 5 -l 150 -D 250
# next job goes after this line
40 14  24 12 * echo "God Jul!"

To install a new crontab, the crontab(1) program is used:

crontab mycrontab.txt

To later list it, and edit it (with the editor configured with the $EDITOR environment variable usually):

crontab -l
crontab -e

Read more about cron and crontab:

cron(8)
crontab(1)
crontab(5)
Time – An important Subject with any OS

Fixing missing menu entries of Opera and Skype in Debian GNU/Linux

Unfortunately the third-party packages of Opera and Skype do not contain menu entries for the Debian menu system. Not very surprisingly one might think, but I just think it’s sloppy. If you, like me, like the Debian menu system and want Opera and Skype available in it, do the following to solve that, until the packagers have included the menu entry files themselves:

(Update: I noticed that Opera has apparently had a menu entry in its package before, but has now removed it. It’s explained in this post, but I still think that was a bad choice.)
Continue reading “Fixing missing menu entries of Opera and Skype in Debian GNU/Linux”

Jag och mitt skal – Verktygslådan, omdirigering av I/O

Bild som visar rör.Förhoppningsvis är du bekant med grunderna rörande omdirigering av I/O (Input, Output) i skalet, i synnerhet grundkoncepten “standard input”, “standard output” och “standard error”. Om inte, så följer här en snabb genomgång, “standard input” är en datakälla, från vilken data kommer. Ett program varken behöver, eller ska bry sig om, varifrån data kommer, vare sig det är från en fil, tangentbordet, ett magnetband, eller en hålkortsläsare. På samma sätt är “standard output” ett ställe där data skickas till, ett program ska inte heller behöva veta, eller bry sig om vad det är för något. Det kan vara en bildskärm, en fil, en dvd-brännare, eller vad som helst.
Program som bara läser standard input, gör någonting med datan som det läser, och sedan skickar det vidare ut genom standard output, kallas för “filter”, detta kan bildligt jämföras med filter i en vattenledning, eller ett avloppsrör.
Continue reading “Jag och mitt skal – Verktygslådan, omdirigering av I/O”

Jag och mitt skal – Verktygslådan, introduktion och filosofi

Filosofin bakom verktygslådan var ett mycket viktigt koncept när Unix (av vilket GNU/Linux i stort sett är en klon) först  designades och utvecklades. Olyckligtvis, i dagens värld av “webben” grafiska gränssnitt, “moln” och andra buzz-fjanterier, verkar denna filosofi till viss del glömts bort. Det är synd, eftersom denna filosofi ger oss den kraftfulla mentala modell, som är så användbar för att lösa många olika typer av problem.

Bild som visar en gigantisk schweisisk armékniv av märket Wenger.Många människor bär dagligen en schweizisk armé-kniv i byxfickan, eller väskan. En schweizisk armé-kniv (fick-kniv i allmänhet också för den delen) är ett bra verktyg att ha till hands; Det har flera knivblad, en skruvmejsel, pincett, tandpetare, nagelfil, korkskruv, och kanske en mängd andra saker också. För att lösa småproblem och småjobb av olika slag i vardagen, som kräver ett enkelt allt-i-allo-verktyg, är fickkniven av schweizisk typ, (eller en multifunktionstång), helt okej.
Continue reading “Jag och mitt skal – Verktygslådan, introduktion och filosofi”

Jag och mitt skal – Introduktion till terminaler och shells

Denna video är ju rolig på sitt vis, många tar den säkert dock på allvar, och tror verkligen att terminaler och skal i *nix (Unix, GNU/Linux, BSD, jag kommer i fortsättningen skriva *nix) är något svårt och komplicerat att använda sig utav. Men så är det inte, terminalen, och skalet, är det Sanna sättet att använda en dator på, och är inget som är svårt, farligt, eller långsamt, tvärtom.
Continue reading “Jag och mitt skal – Introduktion till terminaler och shells”